Watersnood in Sri Lanka

Sinds afgelopen november regent het flink in Sri Lanka, maar de afgelopen periode is de moessonregen extreem te noemen. Daardoor is het waterpeil gaan stijgen en zijn grote delen van het gebied ondergestroomd. Van meer dan een miljoen mensen zijn huis en bezittingen beschadigd geraakt of verloren gegaan.

Het district Batticaloa, in het oosten van Sri Lanka, is het zwaarst getroffen. Meer dan 75% van de bevolking in dit district is in de problemen gekomen door het water. Voor zover bekend is er sprake van een beperkt aantal slachtoffers, maar sommige gebieden zijn nog volledig afgesloten van communicatie met de buitenwereld.

Deze rampzalige situatie maakt het zoeken naar biologische familieleden in een groot deel van het land voorlopig onmogelijk. Verzoeken tot nieuwe zoekacties kunnen wel gewoon ingediend worden. Zoekers worden geïnformeerd zodra er nieuws is in hun zoekactie.

Sinds juni 2011 is het gebied weer begaanbaar.