Verhoging kostprijs dienstverlening ISS

Met ingang van 1 januari 2014 zal Fiom/ISS de kostprijs voor haar dienstverlening verhogen. Deze verhoging is helaas noodzakelijk en een direct gevolg van de subsidiekorting die Fiom/ISS in 2013 door het Ministerie van VWS is opgelegd.

De basiskostprijs zal €525,- bedragen. Verzoeken die voor 1 januari 2014 worden ontvangen, worden nog tegen de oude kostprijs behandeld.