ISS in Nederland

Maatschappelijk werk kent geen grenzen. De groei van het aantal buitenlanders in Nederland en de toegenomen contacten van Nederlanders met het buitenland betekenen vanzelfsprekend ook dat men in het welzijnswerk steeds vaker stuit op problemen die onze landsgrenzen letterlijk te buiten gaan. Natuurlijk is het voor de vele welzijnsinstellingen in Nederland ondoenlijk om elk een eigen, uitgebreid netwerk van internationale contacten te onderhouden. Daarom is er een instelling die zich speciaal toelegt op dit werk en waarop iedereen die met grensoverschrijdende menselijke problemen te maken krijgt een beroep kan doen. Die instelling heet International Social Service, een wijdvertakte internationale organisatie, opgericht in 1924, die sinds 1955 ook een Nederlandse afdeling heeft en die, dikwijls achter de schermen, veel en nuttig werk verzet.

ISS biedt hulpverlening aan iedereen ongeacht nationaliteit, ras, godsdienst of politieke overtuiging en kiest nooit partij in situaties waarin bemiddeling of dienstverlening wordt gevraagd.

Sinds 1 januari 1999 maakt ISS Nederland deel uit van Fiom.
Bij ISS Nederland werken internationaal georiënteerde caseworkers en vertalers met veel ervaring en kennis.