Opening kantoor China

ISS Hong Kong heeft zich ingezet voor de oprichting van een ISS kantoor op het vaste land van China. Een betrouwbare samenwerkingspartner werd al lange tijd gemist in dit land. Met het nieuwe initiatief, de China International Child Protection (CICP) Service, wordt dienstverlening in China vergemakkelijkt. Waar tot nog toe medewerkers van ISS Hong Kong afreisden naar plaatsen op het Chinese vasteland, is nu in Shenzhen, Guangdong Province, een tweede Chinees ISS kantoor geopend. CICP stelt zich tot doel om kinderen en families die sociale interventie tussen China en andere landen nodig hebben van dienst te zijn.

De noodzaak van een ISS kantoor op het vaste land van China was groot, met zo’n 60 000 000 Chinezen die woonachtig zijn in het buitenland, 350 000 Chinese studenten die in buitenland wonen en 600 000 buitenlanders die op het Chinese vaste land wonen.

Het CICP biedt assistentie bij zoekacties naar biologische familie in China. Adoptiegerelateerde zoekacties in China zijn altijd moeilijk, daar personen en organisaties die begeleiding gaven aan afstandsmoeders geheimhouding beloofden aan deze moeders en veel kinderen als wees/vondeling zijn geregistreerd. Voor organisaties is het daarom vrijwel onmogelijk om informatie over afstandsouders te verkrijgen, laat staan deze familieleden te traceren. ISS Nederland raadt geadopteerden aan zelf naar China af te reizen en een bezoek te brengen aan het kindertehuis waar zij verbleven hebben. Wellicht dat men dan meer open staat tot het delen van informatie. Aangezien we in China geen gebruik kunnen maken van een (nationaal) bevolkingsregister, is een zoekactie naar personen in China zeer moeilijk.