Onderzoek naar effect internet op adoptie

In de Monthly Review van juni 2013, uitgegeven door ISS/IRC, extra aandacht voor het effect van het groeiende Internet op adoptie. Zowel de positieve invloed als de risico’s die het internet heeft (kan hebben) op adoptie komen aan bod.

Verwezen wordt naar het onderzoek van het Evan B. Donaldson Adoptioninstitute naar de invloed van internet op de adoptiepraktijk. Het internet heeft invloed op alle fasen van adoptie; wensouders speuren het internet af naar informatie over adoptiemogelijkheden, adoptiefouders kunnen in de periode voorafgaand aan de adoptie al contact met het kindertehuis hebben en foto’s van ‘hun’ adoptiekind zien, adoptiefouders en geadopteerden gaan via social media op zoek naar biologische familieleden. Veel van deze ontwikkelingen zijn positief, maar kunnen ook risico’s met zich mee brengen.

De Monthly Review (die, zoals de naam al aangeeft, maandelijks uitkomt) kun je lezen op de website van ISS Nederland.

De uitkomsten van genoemd onderzoek zijn beschreven in ‘Untangling the web, the internet’s transformative impact on adoption’.