Nieuwe publicatie ISS: Manifesto for Ethical Intercountry Adoption

Het Manifest is gebaseerd op de principes van het Haags Adoptie Verdrag 1993 en verzoekt alle bij interlandelijke adoptie betrokken partijen, zowel in het ontvangende land als in het land van herkomst van het kind, volgens ethische richtlijnen te werken om de belangen van kinderen beter te beschermen. ISS erkent dat internationale teksten zoals de Conventie voor de Rechten van het Kind en het Haags Adoptie Verdrag de essentiële juridische kaders voor het respecteren van kinderrechten bij interlandelijke adoptie bevatten. Dit manifest is niet geschreven ter vervanging van deze teksten, maar is bedoeld als een aanvullende bron op de altijd aan verandering onderhevige praktijk van interlandelijke adoptie, gebaseerd op de expertise en ervaring van de ISS organisatie op dit gebied.

Het manifest is in drie talen uitgegeven, te weten Engels, Frans en Spaans.