Nieuw contact voor tracing in Ethiopië

Fiom/ISS Nederland kan nu ook zoekacties uitvoeren in Ethiopië, dankzij de afspraken die gemaakt zijn met een correspondente aldaar. Deze correspondente heeft een juridische achtergrond met een groot netwerk en ervaring in interlandelijke adoptie. Zij zal voor Fiom/ISS adoptie gerelateerde zoekacties aannemen. De eerste zaak is haar inmiddels toegezonden.

Een zoekactie in Ethiopië kost minimaal €425,- (starttarief). Eventuele kosten die de correspondente maakt ten behoeve van de zoekactie (denk aan reis- en verblijfkosten, het opvragen van originele documenten) komen voor rekening van de zoeker. Fiom/ISS  vraagt toestemming aan de zoeker voordat deze kosten gemaakt worden.

Het starten van een zoekactie is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Fiom.