Japan toont belangstelling in unieke Fiom-DNA-databank

De Fiom DNA-databank is uniek. Het is de enige manier waarop anonieme donoren en donorkinderen met elkaar in contact kunnen komen. Vanuit de Oberlin Universiteit in Tokyo, Japan is belangstelling voor de opzet van de Nederlandse DNA-databank. Men oriënteert zich op de mogelijkheden hiervoor in Japan.

In Japan heerst nog een groot taboe op vruchtbaarheidsbehandeling met behulp van donoren. Donorschap gebeurt nog steeds anoniem in de klinieken en er is geen wetgeving op dit gebied. De Japanse overheid erkent dat enige wetgeving nodig is, maar de ontwikkelingen gaan langzaam. Ook de maatschappelijke discussie komt moeizaam op gang. Er is weinig begrip voor de vragen die kunnen spelen bij donorkinderen. De schatting is dat in Japan 10.000 donorkinderen waarvan de meesten zelf hiervan niet op de hoogte zijn. De eerste tien hebben zich nu verenigd.
Hans van Hooff van Fiom informeerde mevrouw dr. Yukari Semba vandaag over de werkwijze van de DNA-databank van Fiom. Ze kreeg achtergrondinformatie over de Nederlandse situatie en wetgeving. Evenals over de meerwaarde van de begeleiding bij het in contact brengen van donor en donorkind.
De Fiom-DNA-databank is in 2010 opgezet om donorkinderen en hun destijds anonieme donoren de mogelijkheid te geven om met elkaar in contact te komen, evenals donorkinderen onderling. Er zijn inmiddels 62 matches.
Fiom onderhoudt als kenniscentrum voor afstammingsvragen internationale contacten op dit terrein. Vanuit het buitenland bestaat veel belangstelling voor de DNA-databank. Volgende week ontvangt Fiom delegaties uit België en Duitsland.