ISS neemt zoekacties en contacten Wereldkinderen over

Als gevolg van de teruglopende aantallen interlandelijke adopties en verminderde inkomsten voert vergunninghouder Wereldkinderen een verregaande reorganisatie door. Ook haar rootsprogramma wordt hierbij aangepast. Hoewel roots altijd een kernactiviteit is geweest voor Wereldkinderen, is het niet langer mogelijk om dit programma op een professionele wijze voort te zetten.

Fiom/ISS heeft zich opgeworpen om de reeds lopende en toekomstige zoekacties van Wereldkinderen over te nemen. Wereldkinderen heeft haar correspondenten in het buitenland op de hoogte gesteld van deze overdracht. Elk van hen heeft hierop aangegeven graag een samenwerkingsverband met Fiom/ISS aan te gaan. Bijna alle correspondenten van Wereldkinderen zijn gevestigd in landen waarin het voor Fiom/ISS in het verleden niet mogelijk was om te zoeken. Het gaat hierbij om Thailand, Zuid-Korea, Brazilië en Colombia.

De reeds lopende zoekdossiers van Wereldkinderen zijn inmiddels overgebracht naar Fiom/ISS in Den Bosch. Nieuwe zoekacties voor bovengenoemde landen kan Fiom/ISS aannemen vanaf 1 maart 2013. Aanvragen voor zoekacties kunnen ingediend worden via de nieuw te realiseren website www.zoekennaarfamilie.nl. Deze site zal medio maart online gaan. Tot die tijd kunnen zoekacties aangemeld worden via het landelijk bureau van de Fiom (tel. 088 – 1264 900).