Fiom/ISS geen voorstander noodadopties uit Filipijnen

In de nasleep van tyfoon Haiyan op de Filipijnen komen reacties om ‘noodadopties’ te laten plaatsvinden. Fiom/ISS en de internationale ISS organisatie zijn geen voorstander van dergelijke adopties op dit moment.

Dit n.a.v. ervaringen die zijn opgedaan tijdens de rampen in Thailand in 2004 en Haïti in 2010. Rapportages van ISS over dit onderwerp laten zien dat noodadopties niet (altijd) in het belang van het kind zijn.
Bij rampen worden adopties niet versoepeld en versneld, maar juist op een laag pitje gezet. Autoriteiten hebben hun zaken vaak niet meer op orde, de burgerlijke stand is weg. In die chaos is niet altijd duidelijk of een kind nog ouders heeft en of ouders die hun kind ter adoptie afstaan wel écht vrijwillig afstand doen van hun kind.
Allereerst moeten de eerste noodzakelijke voorzieningen getroffen worden, alvorens dergelijke interventies als adoptie kunnen worden overwogen.