Fiom/ISS-diensten met betrekking tot rootsreizen

Onlangs heeft Fiom/ISS de zoekmogelijkheden en lopende zoekacties van vergunninghouder Wereldkinderen overgenomen. Wereldkinderen heeft haar adoptiedossiers in eigen beheer gehouden. Informatie over inzage hiervan vindt u op Geadopteerdonline.nl.

Wereldkinderen bood tot voor kort ook rootsreizen in enkele landen aan. Deze dienst heeft Fiom/ISS echter niet overgenomen van Wereldkinderen. Wel kunnen wij u mogelijk in contact brengen met onze correspondent in het betreffende land. Met deze correspondent kunt u zelf uw wensen bespreken en afspraken maken. Voor contactgegevens van onze correspondent, kunt u ons mailen (iss@fiom.nl). Geef in uw e-mail een korte achtergrondschets (wie gaat de reis maken, wat is het doel van de reis) en geef aan welk land het betreft.

Fiom biedt wel begeleiding in aanloop en na afloop van een rootsreis. Deze begeleiding is algemeen, dus niet landspecifiek. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de verwachtingen voorafgaand aan de reis, het contact met de familie tijdens de reis en het (al dan niet) voortzetten van het contact na de reis. Voor dergelijke begeleiding kunt u een afspraak maken met een Fiom maatschappelijk werker door contact op te nemen via 088-1264900 of info@fiom.nl. Aan deze begeleiding zijn mogelijk kosten verbonden.