Zoeken naar familie in het buitenland met hulp van ISS

Op zoek naar uw biologische ouder(s), uw (half) broers of (half) zussen of uw kind in het buitenland?
Als u in Nederland woont, kunt u uw zoekactie aanmelden bij Fiom/ISS via de website van Fiom. Tijdens de zoekactie hebt u contact met een hulpverlener van Fiom. ISS draagt zorg voor het opsporen van en het leggen van contacten met de gezochte ouder(s), kind(eren) en (half)broers en/of –zussen.

Indien u in het buitenland woont, kunt u contact opnemen met de ISS afdeling in uw land. Contactgegevens vindt u op de website van het hoofdkantoor van ISS in Genève.

Hulpverleningsinstellingen en welzijnsorganisaties kunnen rechtstreeks met ISS afdeling Nederland contact opnemen voor zoekacties ten behoeve van hun cliënten.

Fiom/ISS helpt bij het zoeken naar familie (bloedverwanten) tot en met de 2e graad:
1e graad: uw (adoptie)ouders, uw (adoptie)kinderen.
2e graad: uw grootouders, uw kleinkinderen, uw (half)broers en (half)zussen.

Fiom en ISS assisteren zowel in adoptiegerelateerde als andersoortige zoekacties. Voor zoekacties wordt een bijdrage gevraagd in de kosten. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het land waarin gezocht zal worden.

Let wel: ISS is geen opsporingsinstantie. De zoekmogelijkheden verschillen van land tot land en zoekacties zijn enkel mogelijk bij voldoende aanknopingspunten voor de netwerkpartner in het betreffende land.

Zoeken is niet in elk land mogelijk. Kijk voor mogelijkheden en kosten op de website van Fiom.

Rootsreizen

ISS organiseert geen rootsreizen. Wel kan ISS u mogelijk in contact brengen met de netwerkpartner (correspondent) in het betreffende land. Met deze correspondent kunt u zelf uw wensen bespreken en afspraken maken. Voor contactgegevens van onze correspondent, kunt u contact met ISS afdeling Nederland opnemen via e-mail. Geef in uw e-mail een korte achtergrondschets (wie gaat de reis maken, wat is het doel van de reis, wanneer zal de reis plaatsvinden) en geef aan welk land het betreft.

Fiom biedt wel begeleiding in aanloop en na afloop van een rootsreis. Deze begeleiding is algemeen, dus niet landspecifiek.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

  • de verwachtingen voorafgaand aan de reis
  • het contact met de familie tijdens de reis
  • het (al dan niet) voortzetten van het contact na de reis.

Voor dergelijke begeleiding kunt u een afspraak maken met een Fiom maatschappelijk werker door contact op te nemen via 088-1264900 of info@fiom.nl. Aan deze begeleiding zijn mogelijk kosten verbonden.

Op de website van Fiom kunt u zich aanmelden voor het starten van een

internationale zoekactie.