Onderzoek naar situatie van een kind in het buitenland

Op verzoek van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en instellingen voor Jeugdzorg geeft ISS afdeling Nederland meldingen van kindermishandeling en verzoeken tot rapportages betreffende een kind dat (inmiddels) in het buitenland verblijft, door aan de ISS-afdeling in het land waar het kind verblijft. Deze neemt contact op met de kinderbeschermingsautoriteit in het betreffende land.

Tevens kan ISS op verzoek van bovengenoemde instanties meldingen doen aan andere ISS afdelingen wanneer een kind dat onder bescherming van jeugdzorg staat (of over wie zorgen bestaan) naar het buitenland verhuist.

De ISS-afdeling in het betreffende land zal de kinderbeschermingsautoriteit inlichten over de komst van dit kind. De kinderbeschermingsautoriteit verricht onderzoek naar de omstandigheden waarin het betreffende kind zich bevindt. Indien gewenst kan de verzoekende instantie een rapportage ontvangen met daarin de bevindingen van dit onderzoek.

Internationale meldingen en verzoeken tot rapportages dienen schriftelijk te worden gedaan. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier Verzoek om Dienstverlening. U dient informatie over de betrokkenen en hun achtergrond aan te leveren. U kunt op het formulier aangeven of u een rapport van de bevindingen van de buitenlandse autoriteit wenst te ontvangen. Indien u deze niet nodig hebt, wordt enkel melding gedaan bij de lokale autoriteit en zal onderzoek zonder uitgebreide terugkoppeling plaatsvinden. Voor  meldingen en verzoeken tot rapportages is het noodzakelijk dat bekend is waar het kind zich in het betreffende land (ongeveer) bevindt.

Middels dit formulier kunt u een verzoek om dienstverlening

neerleggen bij ISS afdeling Nederland.