Wat als uw kind is meegenomen door de andere ouder?

Indien sprake is van (dreigende) kinderontvoering, verwijst ISS u graag naar het Centrum Internationale Kinderontvoering. Deze organisatie is gespecialiseerd in hulpverlening en advies bij kinderontvoering.

Soms kan ISS via bemiddeling van het plaatselijk maatschappelijk werk of een mediator in het land waar het kind verblijft, het contact tussen het kind en de achtergebleven ouder in Nederland proberen te herstellen. Indien uw organisatie hier prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ISS afdeling Nederland om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over en hulpverlening bij (dreigende) internationale kinderontvoering kunt u contact opnemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering en kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Ook kunt u contact opnemen met de Centrale Autoriteit (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 12.30 uur. Telefoonnummer: 070 – 370 62 52.