Het adopteren van een kind tijdens langdurig verblijf in het buitenland

Indien u als Nederlander in het buitenland verblijft en aldaar een adoptieprocedure gestart bent, is het mogelijk via ISS een achtergrondrapportage in Nederland te laten opmaken. Hiervoor is, naast het formulier Verzoek om dienstverlening, een brief van de instantie die bij de adoptieprocedure betrokken is noodzakelijk. Voor meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze kunt u contact met ISS afdeling Nederland opnemen.

Op 1 oktober 1998 is het Haags Adoptieverdrag van 1993 voor Nederland in werking getreden. Dit verdrag is een internationaal verdrag op het gebied van interlandelijke adoptie. ISS afdeling Nederland heeft aan de totstandkoming hiervan haar bijdrage geleverd.

Meer informatie over interlandelijke adoptie, haar procedures en de werkzaamheden van de internationale ISS organisatie vindt u op de volgende websites:

Middels dit formulier kunt u een verzoek om dienstverlening

neerleggen bij ISS afdeling Nederland.