Het verkrijgen van een achtergrondrapportage

In verband met gezinshereniging kan ISS in een aantal landen zorg dragen voor achtergrondrapportages ten behoeve van

  • verblijfsvergunningen
  • opvangmogelijkheden bij familieleden in het buitenland

Dergelijke achtergrondrapportages kunnen verzocht worden door onder meer advocaten, rechtbanken, VluchtelingenWerk en kinderbeschermingsorganisaties.

Voor meer informatie over de mogelijkheden in een specifiek land, kunt u contact opnemen met ISS afdeling Nederland.

Middels dit formulier kunt u een verzoek om dienstverlening

neerleggen bij ISS afdeling Nederland.