Gezag, voogdij en omgang wanneer één ouder in het buitenland woont

Wanneer één van de ouders in het buitenland woont kan de rechter in het kader van een beslissing over gezag, voogdij en/of omgang de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken een onderzoek te doen naar de leefsituatie, de financiële en sociale omstandigheden en de opvoedingscapaciteiten van de ouder die in het buitenland woont.

ISS kan dit sociaal onderzoek in het buitenland en de rapportage verzorgen. Een verzoek tot een dergelijk onderzoek kan schriftelijk ingediend worden door de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg.

In dit verzoek dient u informatie te geven over de betrokken personen en hun achtergrond en de reden van het verzoek. Tevens kunt u in uw verzoek gerichte vragen stellen. Deze zullen door de buitenlandse onderzoeker zo goed mogelijk beantwoord worden.

Middels dit formulier kunt u een verzoek om dienstverlening

neerleggen bij ISS afdeling Nederland.