Rapport over de situatie in land van herkomst

Voor bezwaar- of beroepsprocedures tegen de afwijzing van een aanvraag voor het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of een verblijfsvergunning kan ISS in een aantal landen een rapport op laten stellen over de situatie in het land van herkomst.

Uit dit rapport kan de rechter vervolgens opmaken of de omstandigheden die de advocaat aanvoert ter ondersteuning van het bezwaar/beroep inderdaad aanwezig zijn.

Een dergelijke rapportage kan verzocht worden door onder meer advocaten en rechterlijke colleges. U zult van ISS een kopie van de rapportage ontvangen. Indien de rapportage aan uw wensen voldoet, zal ISS na overleg met u het originele rapport rechtstreeks toezenden aan de betrokken autoriteit.

Middels dit formulier kunt u een verzoek om dienstverlening

neerleggen bij ISS afdeling Nederland.