Artikelen door ipolo

Verhoging kostprijs dienstverlening ISS

Met ingang van 1 januari 2014 zal Fiom/ISS de kostprijs voor haar dienstverlening verhogen. Deze verhoging is helaas noodzakelijk en een direct gevolg van de subsidiekorting die Fiom/ISS in 2013 door het Ministerie van VWS is opgelegd. De basiskostprijs zal €525,- bedragen. Verzoeken die voor 1 januari 2014 worden ontvangen, worden nog tegen de oude […]

Fiom/ISS geen voorstander noodadopties uit Filipijnen

In de nasleep van tyfoon Haiyan op de Filipijnen komen reacties om ‘noodadopties’ te laten plaatsvinden. Fiom/ISS en de internationale ISS organisatie zijn geen voorstander van dergelijke adopties op dit moment. Dit n.a.v. ervaringen die zijn opgedaan tijdens de rampen in Thailand in 2004 en Haïti in 2010. Rapportages van ISS over dit onderwerp laten […]

Japan toont belangstelling in unieke Fiom-DNA-databank

De Fiom DNA-databank is uniek. Het is de enige manier waarop anonieme donoren en donorkinderen met elkaar in contact kunnen komen. Vanuit de Oberlin Universiteit in Tokyo, Japan is belangstelling voor de opzet van de Nederlandse DNA-databank. Men oriënteert zich op de mogelijkheden hiervoor in Japan. In Japan heerst nog een groot taboe op vruchtbaarheidsbehandeling […]

Speciale nieuwsbrief ISS over internationale draagmoederschap en kinderrechten

De laatste nieuwsbrief van International Social Service (de Monthly Review) gaat geheel over internationale draagmoederschap. Er wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van draagmoederschap. Het ISS netwerk wijst er vooral op rekening te houden met de rechten en belangen van het kind.   Lees de Monthly Review van juli-augustus 2013 over internationaal draagmoederschap.

Onderzoek naar effect internet op adoptie

In de Monthly Review van juni 2013, uitgegeven door ISS/IRC, extra aandacht voor het effect van het groeiende Internet op adoptie. Zowel de positieve invloed als de risico’s die het internet heeft (kan hebben) op adoptie komen aan bod. Verwezen wordt naar het onderzoek van het Evan B. Donaldson Adoptioninstitute naar de invloed van internet […]

Starten zoekactie nu nog gemakkelijker

Al decennia lang kun je via Fiom/ISS op zoek naar biologische familie in binnen- en buitenland. Tot voor kort moest je voor het starten van een zoekactie langskomen op één van de regionale Fiombureaus. Nu dit niet meer mogelijk is, heeft Fiom/ISS haar procedure voor het starten van een zoekactie aangepast. Vanaf nu start je […]

Fiom/ISS-diensten met betrekking tot rootsreizen

Onlangs heeft Fiom/ISS de zoekmogelijkheden en lopende zoekacties van vergunninghouder Wereldkinderen overgenomen. Wereldkinderen heeft haar adoptiedossiers in eigen beheer gehouden. Informatie over inzage hiervan vindt u op Geadopteerdonline.nl. Wereldkinderen bood tot voor kort ook rootsreizen in enkele landen aan. Deze dienst heeft Fiom/ISS echter niet overgenomen van Wereldkinderen. Wel kunnen wij u mogelijk in contact […]

Paper donorkinderen Australië

In navolging van de in Nederland door de Fiom opgezette DNA-databank, waarin DNA-profielen van KID-donoren en KID-kinderen zijn opgenomen met het doel hen aan elkaar te matchen, is in verschillende landen op voordracht van International Social Service het debat over dit onderwerp geopend. Zo ook in Australië. Lees de paper ‘The Right to Information for […]

Nieuwe uitdagingen bij zoekacties: Internet en Social Media

Het International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family (ISS/IRC) heeft onderzoek gedaan naar de recente ontwikkelingen, zowel juridisch als praktisch, bij het zoeken naar je persoonlijke afkomst. Met name de groeiende rol van sociale netwerken (en het gevaar dat zij kunnen vormen) is in dit onderzoek aan de orde gekomen. […]

ISS neemt zoekacties en contacten Wereldkinderen over

Als gevolg van de teruglopende aantallen interlandelijke adopties en verminderde inkomsten voert vergunninghouder Wereldkinderen een verregaande reorganisatie door. Ook haar rootsprogramma wordt hierbij aangepast. Hoewel roots altijd een kernactiviteit is geweest voor Wereldkinderen, is het niet langer mogelijk om dit programma op een professionele wijze voort te zetten. Fiom/ISS heeft zich opgeworpen om de reeds […]