Jongetje kijkt uit raam

Internationale conferentie van ISS in Genève

Van 21 tot 23 oktober heeft er een internationale conferentie plaatsgevonden op het Algemeen Secretariaat van ISS in Genève. Deze conferentie was een initiatief van ISS/IRC (International Reference Centre) en HCCH (Hague Conference on Private International Law).

Onderwerp van de conferentie: Cross-border child protection: legal and social perspectives. Towards a better protection of children worldwide. The 1996 Hague Child Protection Convention in practice.

Een verslag van deze conferentie kun je vinden op de website van het Algemeen Secretariaat van ISS.

Nieuw contact voor tracing in Ethiopië

Fiom/ISS Nederland kan nu ook zoekacties uitvoeren in Ethiopië, dankzij de afspraken die gemaakt zijn met een correspondente aldaar. Deze correspondente heeft een juridische achtergrond met een groot netwerk en ervaring in interlandelijke adoptie. Zij zal voor Fiom/ISS adoptie gerelateerde zoekacties aannemen. De eerste zaak is haar inmiddels toegezonden.

Een zoekactie in Ethiopië kost minimaal €425,- (starttarief). Eventuele kosten die de correspondente maakt ten behoeve van de zoekactie (denk aan reis- en verblijfkosten, het opvragen van originele documenten) komen voor rekening van de zoeker. Fiom/ISS  vraagt toestemming aan de zoeker voordat deze kosten gemaakt worden.

Het starten van een zoekactie is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Fiom.

Nieuwe publicatie ISS: Manifesto for Ethical Intercountry Adoption

Het Manifest is gebaseerd op de principes van het Haags Adoptie Verdrag 1993 en verzoekt alle bij interlandelijke adoptie betrokken partijen, zowel in het ontvangende land als in het land van herkomst van het kind, volgens ethische richtlijnen te werken om de belangen van kinderen beter te beschermen. ISS erkent dat internationale teksten zoals de Conventie voor de Rechten van het Kind en het Haags Adoptie Verdrag de essentiële juridische kaders voor het respecteren van kinderrechten bij interlandelijke adoptie bevatten. Dit manifest is niet geschreven ter vervanging van deze teksten, maar is bedoeld als een aanvullende bron op de altijd aan verandering onderhevige praktijk van interlandelijke adoptie, gebaseerd op de expertise en ervaring van de ISS organisatie op dit gebied.

Het manifest is in drie talen uitgegeven, te weten Engels, Frans en Spaans.

 

CFAB bestaat 60 jaar

De ISS branch in Groot-Brittannië, Children and Families Across Boarders, is 60 jaar geleden opgericht. Onder de naam International Social Service UK (ISS UK) werd dit kantoor geopend op 1 april 1955. Destijds bood het kantoor assistentie aan vrouwen en kinderen van buitenlandse soldaten die tijdens de oorlog in Groot-Brittannië gestationeerd waren.

Door de jaren heen is de dienstverlening die ISS UK (nu CFAB) biedt aangepast aan de noden van de tijd. De missie blijft echter hetzelfde: het beschermen van kwetsbare kinderen die door conflict, kinderhandel, ontvoering, migratie of familieomstandigheden zijn gescheiden van hun familie.

Helaas heeft CFAB enkele jaren geleden haar dienstverlening ten aanzien van zoeken naar familieleden moeten staken, nadat de Britse overheid haar autorisatie aan CFAB voor dergelijke zaken had ingetrokken.

Wij feliciteren CFAB met haar 60 jarig bestaan en hopen dat het kantoor nog vele jaren de waardevolle ISS dienstverlening blijft bieden.

International Women’s Day en World Social Work Day

Op 8 maart werd wereldwijd International Women’s Day gevierd. Bij ISS stonden we op deze dag stil bij het feit dat onze organisatie meer dan 90 jaar geleden door vrouwen is opgezet. Zelfs vandaag nog bestaat onze organisatie uit meer dan 70% vrouwelijke medewerkers. De toekomstvisie van de oprichters van ISS en de professionaliteit en toewijding van onze huidige medewerkers zijn de hoeksteen van het succes van onze organisatie.

Ook heeft ISS bijna een eeuw lang nieuwe ervaringen opgedaan op gebied van internationaal maatschappelijk werk, contactherstel tussen familieleden en kinderbescherming. Op 17 maart zal ook onze organisatie daarom World Social Work Day. Onze organisatie heeft in 120 landen wereldwijd maatschappelijk werkers in dienst. Toen ISS opgericht werd had niemand kunnen overzien dat deze organisatie in zo’n groot deel van de wereld vertegenwoordigd zou worden. Vandaag de dag wordt steeds meer erkend dat getrainde maatschappelijk werkers noodzakelijk zijn en heeft ISS haar voordeel gehaald uit de samenwerking tussen het groeiende aantal maatschappelijk werkers wereldwijd.

Internationaal familie mediation

Resolving Family Conflict: A Guide to International Family Mediation is de eerste publicatie in zijn soort, bedoeld voor families over de wereld, ongeacht hun locatie of culturele identiteit. Het is geschreven en uitgegeven door het Algemeen Secretariaat van International Social Service en legt uit hoe mediation gebruikt kan worden om het belang van het kind te beschermen wanneer de betrokken personen zich in verschillende landen bevinden.

“It recommends international family mediation not as a miracle solution to all the problems that families face during separation across national borders, but as a simple, pragmatic and professional avenue of conflict resolution that ensures individual rights and complements any legal proceedings to settle the disputes.”

View the Flyer

For more information visit the newly updated ISS General Secretariat website.

Directeur ISS Bulgarije ontvangt ereprijs

Dr. Sabina Sabeva, Executive Director van ISS Bulgarije heeft de Honorary Sign ontvangen uit handen van de president van Bulgarije. Dr. Sabeva wordt onderscheiden voor haar werk als activiste op het gebied van kinderrechten. Deze onderscheiding werd dit jaar uitgereikt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind op 20 november jl.

Fiom/ISS Nederland feliciteert Dr. Sabeva met deze grote eer.

ISS Nederland gesloten in kerstperiode

Vanwege onze jaarlijkse kerstviering is ISS afdeling Nederland op donderdag 18 december 2014 niet bereikbaar. Daarnaast is ons kantoor in de kerstperiode gesloten van 24 december 2014 t/m 4 januari 2015.
Wij wensen u gezellige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Opening kantoor China

ISS Hong Kong heeft zich ingezet voor de oprichting van een ISS kantoor op het vaste land van China. Een betrouwbare samenwerkingspartner werd al lange tijd gemist in dit land. Met het nieuwe initiatief, de China International Child Protection (CICP) Service, wordt dienstverlening in China vergemakkelijkt. Waar tot nog toe medewerkers van ISS Hong Kong afreisden naar plaatsen op het Chinese vasteland, is nu in Shenzhen, Guangdong Province, een tweede Chinees ISS kantoor geopend. CICP stelt zich tot doel om kinderen en families die sociale interventie tussen China en andere landen nodig hebben van dienst te zijn.

De noodzaak van een ISS kantoor op het vaste land van China was groot, met zo’n 60 000 000 Chinezen die woonachtig zijn in het buitenland, 350 000 Chinese studenten die in buitenland wonen en 600 000 buitenlanders die op het Chinese vaste land wonen.

Het CICP biedt assistentie bij zoekacties naar biologische familie in China. Adoptiegerelateerde zoekacties in China zijn altijd moeilijk, daar personen en organisaties die begeleiding gaven aan afstandsmoeders geheimhouding beloofden aan deze moeders en veel kinderen als wees/vondeling zijn geregistreerd. Voor organisaties is het daarom vrijwel onmogelijk om informatie over afstandsouders te verkrijgen, laat staan deze familieleden te traceren. ISS Nederland raadt geadopteerden aan zelf naar China af te reizen en een bezoek te brengen aan het kindertehuis waar zij verbleven hebben. Wellicht dat men dan meer open staat tot het delen van informatie. Aangezien we in China geen gebruik kunnen maken van een (nationaal) bevolkingsregister, is een zoekactie naar personen in China zeer moeilijk.

Fusie ISS Australië – Defence for Children Australië

Op 5 november 2014 is de fusie tussen ISS Australië en Defence for Children International (DCI) Australië een feit geworden. ISS Australië is nu de officiële vertegenwoordiger van het Defence for Children netwerk.

De bronnen van DCI Australië zullen gebruikt worden om een ‘Child Right Advocacy Officer’ aan te nemen. Deze persoon zal onder supervisie van de Child Rights Advisory Comittee staan, welke bestaat uit voormalig DCI Australië committee members en andere genodigden. Deze Child Right Advocacy Officer zal op verschillende gebieden ingezet worden, één daarvan zal ten aanzien van de behandeling (detentie) van alleenstaande, minderjarige asielzoekers zijn. Tevens zal ISS Australië zich inzetten om de internationale campagnes van DCI te steunen, zoals de roep om een ‘Global Study on Children Deprived of their Liberty’.