Jongetje kijkt uit raam

Cross-border child protection: legal and social perspectives

From  21 – 23 October there was an international  conference , Cross Border Child Protection, held in Genève, where ISS/Netherlands was represented. This conference  was an initiative of  ISS/IRC ( International Reference Centre) and  HCCH  ( Hague Conference on Private International Law).

The conference was well attended, with 279 delegates from 69 countries. including over 45 governments and  judges, academics, lawyers and others working in related fields.  The  Conference focused on the 1996 Hague Convention. Cross-border child protection, legal and social perspectives, towards a better protection of children worldwide. There was a separate Workshop on international family mediation, which was very successful.

For the Conference’s final Conclusions and Recommendations document: http://www.iss-ssi.org/images/CLH-96/CR_final_30_oct.pdf

 

 

Jongetje kijkt uit raam

Internationale conferentie van ISS in Genève

Van 21 tot 23 oktober heeft er een internationale conferentie plaatsgevonden op het Algemeen Secretariaat van ISS in Genève. Deze conferentie was een initiatief van ISS/IRC (International Reference Centre) en HCCH (Hague Conference on Private International Law).

Onderwerp van de conferentie: Cross-border child protection: legal and social perspectives. Towards a better protection of children worldwide. The 1996 Hague Child Protection Convention in practice.

Een verslag van deze conferentie kun je vinden op de website van het Algemeen Secretariaat van ISS.

New contact in Ethiopia for tracing cases

In June 2015 Fiom/ISS the Netherlands has come to an agreement with a new correspondent in Ethiopia. This correspondent has years of experience in the field of adoption. She can take on adoption related tracing cases.

The first case has been sent to her recently.

Costs for a tracing case in Ethiopia are (at the start) €425,- Additional costs that have to be made regarding tracing activities have to be paid by the client. The client has to give his/her consent for these costs before the correspondent can make them.

Nieuw contact voor tracing in Ethiopië

Fiom/ISS Nederland kan nu ook zoekacties uitvoeren in Ethiopië, dankzij de afspraken die gemaakt zijn met een correspondente aldaar. Deze correspondente heeft een juridische achtergrond met een groot netwerk en ervaring in interlandelijke adoptie. Zij zal voor Fiom/ISS adoptie gerelateerde zoekacties aannemen. De eerste zaak is haar inmiddels toegezonden.

Een zoekactie in Ethiopië kost minimaal €425,- (starttarief). Eventuele kosten die de correspondente maakt ten behoeve van de zoekactie (denk aan reis- en verblijfkosten, het opvragen van originele documenten) komen voor rekening van de zoeker. Fiom/ISS  vraagt toestemming aan de zoeker voordat deze kosten gemaakt worden.

Het starten van een zoekactie is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Fiom.

Nieuwe publicatie ISS: Manifesto for Ethical Intercountry Adoption

Het Manifest is gebaseerd op de principes van het Haags Adoptie Verdrag 1993 en verzoekt alle bij interlandelijke adoptie betrokken partijen, zowel in het ontvangende land als in het land van herkomst van het kind, volgens ethische richtlijnen te werken om de belangen van kinderen beter te beschermen. ISS erkent dat internationale teksten zoals de Conventie voor de Rechten van het Kind en het Haags Adoptie Verdrag de essentiële juridische kaders voor het respecteren van kinderrechten bij interlandelijke adoptie bevatten. Dit manifest is niet geschreven ter vervanging van deze teksten, maar is bedoeld als een aanvullende bron op de altijd aan verandering onderhevige praktijk van interlandelijke adoptie, gebaseerd op de expertise en ervaring van de ISS organisatie op dit gebied.

Het manifest is in drie talen uitgegeven, te weten Engels, Frans en Spaans.

 

New publication ISS: Manifesto for Ethical Intercountry Adoption.

The Manifesto for Ethical Intercountry Adoption builds specifically on the underlying principles of the 1993 Hague Convention and seeks to promote ethical practices by all adoption stakeholders, whether in the receiving country or country of origin, to better protect all children.  ISS fully ackowledges that international texts such as the Convention on the Rights of the Child and the 1993 Hague Convention set out essential legal frameworks for the respect of children’s rights in intercountry adoption matters.  This guide is not in any way meant to replace these texts, but rather to offer an additional resource to the ever-changing landscape of international adoption, based on the organization’s exstensive experience and expertise in the field.

The Manifesto is available in English, French and Spanish.

CFAB 60 years!

On April 1, 1955 Children and Families Across Boarders (CFAB) was established as International Social Service UK (ISS UK). It supported the deserted wives and children of foreign servicemen who had been stationed in Britain during the war.

Over the years, the specific chanllenges ISS UK (now CFAB) is helping families overcome have changed. Their name changed. But their mission remained the same: to protect vulnerable children from the UK, or those who are now living there, who have been separated from their families because of conflict, trafficking, migration or familiy breakdown.

ISS Netherlands congratulates CFAB with its 60 years anniversary!

CFAB bestaat 60 jaar

De ISS branch in Groot-Brittannië, Children and Families Across Boarders, is 60 jaar geleden opgericht. Onder de naam International Social Service UK (ISS UK) werd dit kantoor geopend op 1 april 1955. Destijds bood het kantoor assistentie aan vrouwen en kinderen van buitenlandse soldaten die tijdens de oorlog in Groot-Brittannië gestationeerd waren.

Door de jaren heen is de dienstverlening die ISS UK (nu CFAB) biedt aangepast aan de noden van de tijd. De missie blijft echter hetzelfde: het beschermen van kwetsbare kinderen die door conflict, kinderhandel, ontvoering, migratie of familieomstandigheden zijn gescheiden van hun familie.

Helaas heeft CFAB enkele jaren geleden haar dienstverlening ten aanzien van zoeken naar familieleden moeten staken, nadat de Britse overheid haar autorisatie aan CFAB voor dergelijke zaken had ingetrokken.

Wij feliciteren CFAB met haar 60 jarig bestaan en hopen dat het kantoor nog vele jaren de waardevolle ISS dienstverlening blijft bieden.

International Women’s Day en World Social Work Day

Op 8 maart werd wereldwijd International Women’s Day gevierd. Bij ISS stonden we op deze dag stil bij het feit dat onze organisatie meer dan 90 jaar geleden door vrouwen is opgezet. Zelfs vandaag nog bestaat onze organisatie uit meer dan 70% vrouwelijke medewerkers. De toekomstvisie van de oprichters van ISS en de professionaliteit en toewijding van onze huidige medewerkers zijn de hoeksteen van het succes van onze organisatie.

Ook heeft ISS bijna een eeuw lang nieuwe ervaringen opgedaan op gebied van internationaal maatschappelijk werk, contactherstel tussen familieleden en kinderbescherming. Op 17 maart zal ook onze organisatie daarom World Social Work Day. Onze organisatie heeft in 120 landen wereldwijd maatschappelijk werkers in dienst. Toen ISS opgericht werd had niemand kunnen overzien dat deze organisatie in zo’n groot deel van de wereld vertegenwoordigd zou worden. Vandaag de dag wordt steeds meer erkend dat getrainde maatschappelijk werkers noodzakelijk zijn en heeft ISS haar voordeel gehaald uit de samenwerking tussen het groeiende aantal maatschappelijk werkers wereldwijd.

International Women’s Day and World Social Work Day

On March 8th the world celebrated International Women’s Day.  At ISS we joined that celebration by honoring the fact that we are an organization founded by women more than 90 years ago.  Even today over 70% of all ISS staff worldwide are women.  The foresight of our founding mothers and the professionalism and dedication of our current staff have been the cornerstone of the success of our organization.

 

ISS has been breaking new ground in social work, family reunification and child protection for nearly a century.  On March 17th we will celebrate World Social Work Day.  Our organization employs professional social workers in 120 countries around the globe.  When ISS was founded no one could have imagined that our professional reach would cover so much of the world.  Today more and more people are recognizing the need for a trained social work workforce, and ISS has benefited from the collaboration and cooperation of the growing numbers of social workers around the world.